Vrienden voor het leven

 

De tuin onderhouden en verder opbouwen vraagt tijd, zorg en geld. Dankbaar is de stichting voor de vele vrienden die inmiddels de tuin steunen. Voelt u sympathie voor dit project en wilt u ons ook steunen? Dat kan door vriend te worden van de tuin!
 
Als vriend houden we u door middel van onze (digitale) nieuwsbrieven op de hoogte van de recente tuinontwikkelingen en -activiteiten. Vanaf € 20,00 per jaar bent u vriend van de tuin en heeft u op openingstijden gratis toegang tot de tuin. U kunt middels onderstaande doorlopende machtiging vriend worden. Met het hele gezin lid worden kan ook. Vanaf € 45,00 euro kunt u met twee volwassenen (wonende op hetzelfde ades) en een onbeperkt aantal (thuiswonende en minderjarige) kinderen gezinsvriend worden! Indien u uw machtiging weer wilt intrekken zal dit het eerstvolgende kalenderjaar van kracht worden.

U kunt zelf ook een bijdrage overmaken op NL61 TRIO 0254 6809 76 ten name van Stichting Tuin Laag Oorsprong.


Laat hier uw contactgegevens achter en u wordt Vriend van Tuin de Lage Oorsprong!


Word Vriend van de tuin

Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
E-mailadres:*
IBAN:*
Aantal personen:*

Deze informatie wordt beheerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

PRIVACY STATEMENT

Stichting Tuin de Lage Oorsprong gebruikt de gegevens die u ons in het machtigingsformulier heeft aangereikt  om uw machtiging tot het afschrijven van uw vriendenbijdrage uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij deze om u wekelijks via de mail te informeren over het komende tuinprogramma en belangrijke gebeurtenissen die de tuin aangaan.

 

Wij bewaren uw naam, adres en woonplaats, en bankrekeningnr. om uw machtiging te kunnen uitvoeren, en uw emailadres om u te kunnen informeren. Verdere gegevens hebben wij voor deze doeleinden niet nodig en daar vragen wij dan ook niet om en die hebt u ons ook niet gegeven.

 

Wij delen uw gegevens met uw bank en om u te kunnen informeren gebruiken wij het programma “mailchimp”. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden) tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u tuinvriend bent. Uiterlijk in het jaar na uw opzegging hebben wij uw gegevens verwijderd, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wil blijven worden van onze activiteiten. Wij bewaren uw machtigingsformulier in een fysieke archiefmap en vewerken deze gegevens op de door ons gebruikte computers - die niet in een netwerk verbonden zijn - en op de bijbehorende backup schijven.

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.