100 jaar vooruit!

 

Stichting Tuin de Lage Oorsprong wil de komende honderd jaar voortbestaan. Dat vertaalt zich in de kwaliteit van de gebruikte materialen, maar ook in de ambitie om de eigen broek op te houden. Het begin van deze eeuw heeft bewezen dat je voor een duurzaam beheer niet van de grillen van de conjunctuur afhankelijk moet zijn. Daarom wil Tuin de Lage Oorsprong voor haar exploitatie onafhankelijk van subsidiënten zijn. Voor éénmalige grote investeringen doet de stichting beroep op sponsors, fondsen en subsidiënten en kan zij erfenissen en legaten op fiscaal gunstige wijze ontvangen. 

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting: het levert u een fiscaal voordeel op en het is gemakkelijker te regelen dan u denkt. Er gelden speciale belastingregels voor onze stichting omdat wij aangemerkt zijn als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI). Wij hoeven bij schenkingen geen schenkingsrecht te betalen. Zo helpt de fiscus een handje mee aan de toekomst van de tuin!

Mocht u een schenking aan ons willen overmaken dan kan dat op rekening

NL61 TRIO 0254 6809 76 ten name van Stichting Tuin Laag Oorsprong.