Schenken via uw testament

 
Wellicht houden vragen rond uw nalatenschap u al enige tijd bezig:
•    Wat moet ik regelen?
•    Aan wie wil ik mijn bezit nalaten?
 

Bescherm de tuin voor later

Als u het een plezierig idee vindt dat u ook na uw leven van betekenis kunt zijn voor de tuin dan kan dat. Door Tuin Laag Oorsprong als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het dit erfgoed voor later. Ook steunt u daar indirect Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen mee daar de tuin in 2031 aan deze stichtingen wordt overgedragen en deze laatsten de verplichting op zich nemen de tuin in stand te houden . Zo helpt u mee om uw mooiste herinneringen aan de tuin te delen met toekomstige generaties.
 

Stichting Tuin Laag Oorsprong als mede-erfgenaam

U kunt Tuin Laag Oorsprong benoemen tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties. Tuin Laag Oorsprong krijgt dan als mede-erfgenaam recht op een deel van uw nalatenschap (bezittingen en schulden). Dat heet een 'erfstelling'. U kunt ook een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten. Dat heet een 'legaat'. U hoeft in uw testament niets anders aan te geven dan welk bedrag u nalaat aan de stichting. 
 

Zo werkt nalaten

U kunt op twee manieren een gift aan Tuin Laag Oorsprong opnemen in uw testament, namelijk in de vorm van een erfstelling en in de vorm van een legaat. Beide vormen dienen te worden vastgelegd in uw testament.? 
 

Erfstelling

Bij een erfstelling 'vermaakt' u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan Tuin Laag Oorsprong. De tekst die in het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt luidt als volgt:
"Ik benoem tot mijn erfgenaam  stichting Tuin Laag Oorsprong, gevestigd te Oosterbeek"
 

Legaat

Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat Tuin Laag Oorsprong een bepaald bedrag in geld ( een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap) zal ontvangen. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan Tuin Laag Oorsprong nalaten, bijvoorbeeld een huis of een aandelenportefeuille. De ontvanger van een legaat heet een 'legataris' en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.
?De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt:?"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan stichting Tuin Laag Oorsprong, gevestigd te Oosterbeek, een bedrag in contanten groot X euro / de woning gelegen aan de A-weg 2, te B".? 
 

Laat altijd uw testament opmaken 

Als u geen testament opstelt, wordt uw erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Uw partner en kinderen hebben recht op een deel van de erfenis. Heeft u helemaal geen familie, dan vervallen al uw eigendommen en uw vermogen aan de staat. Als u dit wilt voorkomen, moet u dit apart vastleggen in een testament. Het is dus raadzaam om altijd uw testament op te maken. Dat gebeurt door een notaris.? 
 
Omdat de stichting Tuin Laag Oorsprong als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) door de fiscus wordt erkend hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen, legaten of schenkingen die de stichting ontvangt. 
 

Informatie en advies

Heeft u vragen over dit niet gemakkelijke onderwerp schroom dan niet contact met Egbert Reerink op te nemen: 026-3392944, of per mail info@tuindelageoorsprong.nl. Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u zich wenden tot uw eigen notaris of de notaris van de stichting Tuin Laag Oorsprong, Notariskantoor 026 Notariaat Fechner & Masmeijer, mr. P.M.R. Fechner, De la Reijstraat 14, 6814AE Arnhem. Telefoon: (026) 333 50 48. Aan een kort oriënterend gesprek met onze notaris zijn geen kosten verbonden.