Giften

Met uw gift steunt u Tuin de Lage Oorsprong. Daarmee beheren wij de tuin op duurzame wijze en ontwikkelen we nieuwe plannen om een inspirerend activiteiten- en kunstaanbod te behouden!U kunt uw gift overmaken op de Triodosbank, IBAN NL61TRIO 0254 6809 76 ten name van Stichting Tuin de Lage Oorsprong, Oosterbeek (BIC TRIONL2U).
Alvast dank voor uw bijdrage!
 

Schenken - een eenmalige gift

Een (gewone, eenmalige) gift, schenking kunt u doen door overmaking van het door u beoogde bedrag onder vermelding van 'gift' of 'schenking'. Omdat de stichting Tuin de Lage Oorsprong een “Algemeen Nut Beogende Instelling” is, is deze gift of schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften of schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen (het totale inkomen van box 1, 2 en 3). Dan hebben we het over het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt. Bij giften in natura is de waarde in het economische verkeer op het moment van de gift bepalend.
 

Schenken - een periodieke gift

Het belastingvoordeel bij een periodieke schenking (in de vorm van lijfrentetermijnen) is nog groter. Wanneer u een schenking aan doet voor ten minste vijf jaar is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. De schenking hoeft per 2014 niet meer bij notariële akte worden gedaan, maar de belastingdienst stelt de schenker een modelformulier ter beschikking. Dit bespaart u de kosten van een notariële akte. Nadat u dit formulier hebt ingevuld stuurt u dit aan Tuin de Lage Oorsprong. Wij vullen de benodigde gegevens dan aan en retourneren het formulier weer aan u zodat u dit in uw administratie kunt bewaren. Als de belastingdienst om dit formulier vraagt, moet dit door u worden overlegd. Voorwaarde van de belastingdienst is dat u de gift jaarlijks in uw aangifte inkomstenbelastingverwerkt.
 
Hoe krijgt u dit belastingvoordeel? U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:
1. Download het modelformulier "periodieke gift" (pdf)
2. Vul het formulier in
3. Stuur het formulier naar Stichting Tuin Laag Oorsprong, van Borsselenweg 36, 6862 BJ te Oosterbeek
4. Stichting Tuin Laag Oorsprong draagt vervolgens zorg voor verdere afhandeling.

 

 

Wilt u dat uw periodieke gift automatisch naar stichting Tuin de Lage Oorsprong wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier "betalingsvolmacht" gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar ons verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch vn uw rekening af te schrijven.
 
Met een periodieke schenking haalt u belastingvoordeel. Hoe hoger uw schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 34% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde gift kunt u dus netto meer aan Tuin Laag Oorsprong schenken, soms zelfs tot het dubbele bedrag!
 

Voorbeelden

Hieronder ziet u ter verduidelijking een tabel met een aantal rekenvoorbeelden. Let op, de exacte uitwerking is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
 

 Belasting

schijf

 

34%

 

 42%

 

52% 

 Uw gift kost netto

 € 120

 € 250

 € 500

 € 120

 € 250

 € 500

 € 120

 € 250

 € 500

 Periodieke schenking

 € 182

 € 379

 €757

 € 207

 € 432

 € 862

 € 250

€ 521 

 1.042

 

Informatie en advies

Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u zich wenden tot stichting Tuin de Lage Oorsprong, of tot de belastingdienst.