Giften

Met uw gift steunt u Tuin de Lage Oorsprong. Daarmee beheren wij de tuin op duurzame wijze en ontwikkelen we nieuwe plannen om een inspirerend activiteiten- en kunstaanbod te behouden!
U kunt uw gift overmaken op de Triodosbank, IBAN NL61TRIO 0254 6809 76 ten name van Stichting Tuin de Lage Oorsprong, Oosterbeek (BIC TRIONL2U).
 
Alvast dank voor uw bijdrage!