PRIVACY STATEMENT

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Stichting Tuin de Lage Oorsprong gebruikt de gegevens die u ons in het machtigingsformulier heeft aangereikt  om uw machtiging tot het afschrijven van uw vriendenbijdrage uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij deze om u wekelijks via de mail te informeren over het komende tuinprogramma en belangrijke gebeurtenissen die de tuin aangaan.

Wij bewaren uw naam, adres en woonplaats en uw emailadres om u te kunnen informeren en om te kunnen controleren of u vriend bent van de tuin. Uw bankrekeningnummer bewaren wij om uw machtiging te kunnen uitvoeren. Verdere gegevens hebben wij voor deze doeleinden niet nodig, daar vragen wij niet om en die heeft u ons ook niet gegeven.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met uw bank en voor de nieuwsbrief gebruiken wij het programma ‘Mailchimp’. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden) tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. 

Wij bewaren uw gegevens zolang u tuinvriend bent. Uiterlijk in het jaar na uw opzegging verwijderen wij uw gegevens, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wil blijven worden van onze activiteiten.

 

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw machtigingsformulier in een fysieke archiefmap en verwerken deze gegevens op de door ons gebruikte computers - die niet in een netwerk verbonden zijn - en op de bijbehorende back up schijven.

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.